Sinds 1 october 2024  vervolmaakt dr. Maxine de Corszwarem haar  opleiding als huisarts in deze praktijk.

ZIj zal volwaardig meewerken tijdens de consultaties en huisbezoeken. U mag steeds vrij kiezen door wie van ons u geholpen wil worden.Samenwerking
Dr Smet en dr de Corswarem  werken nauw samen om uw medisch dossier zo goed mogeljik te beheren. Elke arts beschikt dan ook over het volledig medisch dossier (zie ook "Globaal medisch dossier").
U kunt natuurlijk een afspraak maken bij de arts van uw voorkeur of hem/haar voor een huisbezoek vragen. In de mate van het mogelijke wordt met uw wensen rekening gehouden.

Continuïteit
Indien één van de artsen afwezig is wegens vakantie of bijscholing, neemt de andere arts de acitiviteiten over.
Tijdens het weekend, de feestdagen kunt u beroep doen op  de wachtpost van de huisartsen op 1773 en op weekdagen na 19u is er voor dringende medische hulp steeds een huisarts van wacht bereikbaar op het nummer 0900 10 512.

Globaal medisch dossier
Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Zo kunnen we bij verwijzing de noodzakelijke informatie uit dit dossier meegeven. 
Met een GMD geniet u van een vermindering van 30% op het remgeld voor elke raadpleging in onze praktijk. Dit geldt ook voor huisbezoeken bij chronische patiënten en vanaf 75 jaar.
Als u patiënt bent in onze praktijk, kan u dus best een GMD afsluiten. Dit wordt jaarlijks verlengd.